- Berikut ini kisah Kyai Barseso, ahli ibadah yang wafat dalam keadaan su'ul khotimah (penghabisan yang buruk).

Kisah Barseso ini cukup terkenal di kalangan umat muslim Indonesia, khususnya kalangan pesantren.

Barseso diceritakan semula adalah seorang alim.

Ia ahli ibadah yang tidak pernah meninggalkan perintah Tuhan.

Suatu ketika setan tertarik untuk menggodanya.

Berupaya untuk menjerumuskan Barseso dalam kesesatan.

Setan pun dengan segala tipu daya berusaha menggoda Barseso.

Berikut ringkasan kisahnya dipetik dari kitab Mashaibul Insan Min Makaid Syaithan karya Syaikh Al Maqdisi Al Hanafi.

Ibnu Abbas radhiyallahu 'anhu menceritakan:

Ada seorang ahli zuhud bernama Barseso.

Halaman
1234